Předškolička

Vážení rodiče,

stejně jako tomu bylo v minulých letech, budeme pro naše budoucí prvňáčky pořádat v letošním školním roce několik výukových hodin nazvaných „Školička“.
V rámci této hry na školu si mohou děti vyzkoušet, jak se za několik měsíců budou cítit ve školních lavicích, seznámí se s budovou školy, poznají svoji paní učitelku a budoucí spolužáky. Hravou formou se zaměříme na správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky.
 
Termíny školičky: ve čtvrtek 10. 5., 17. 5., 24. 5. a 31. 5. 2018 od 16,00 hodin do 17,00 hodin.
 
Finanční příspěvek: 100,- Kč
 
Přihlášky prosíme, odevzdejte při zápisu, nebo na e-mailovou adresu: hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz , nejpozději do 30. 4. 2018.
 
Těšíme se na naši spolupráci.


 ZVEME VÁS NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ PŘEDŠKOLIČKY

TÉMA SETKÁNÍ:
KDY ZAČÍNÁME:
„Vítáme vás ve škole“
·         Prohlídka školy
·         Setkání ve třídě
·         Výběr poplatku 100 Kč za 4 setkání
10. 5. 2018     16, 00 – 17, 00 hodin
(Sraz účastníků Předškoličky v 15, 45 hodin před školou.)
„Z pohádky do pohádky“
17. 5. 2018   16, 00 – 17, 00 hodin
„Hrajeme si na opravdovou školu“
24. 5. 2018   16, 00 – 17, 00 hodin

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100