EXKURZE DO ENVIRONMENTÁLNÍHO CENTRA KRSY

 

Skupina 46 MiND (mimořádně nadaných žáků) z prvních až čtvrtých ročníků vyjela ve čtvrtek 20. 4. 2017 na exkurzi do EVVO centra Krsy v okrese Plzeň sever.
Pod střechou
Na exkurzi jsem si to moc užila. Dozvěděla jsem se tam, jak vzniklo peří, jak vznikla luční kobylka nebo žába a že jehličí je také list a spoustu dalšího. Líbil se mi i model sluneční soustavy a interaktivní písek. Také mě zaujalo povídání o tom, jak vznikl člověk, a model lidského těla. Všechny části těla jsme si mohli rozebrat a důkladně si je prohlédnout. Zajímaly mě všechny vystavené rostliny, podle zvuků jsme hádali ptáčky, ochutnávali jsme naklíčená semínka.
 
Venku
Venku se mi líbilo, jak jsme vytvořili oheň pomocí křesadla. Také nás pomalovali maskovacími barvami pro vojáky. Na návsi jsme pak hledali tři věci podle mapy: sochu svatého Jana, kostel a kámen, který označoval vrchol kopce. Pak jsme se u horkého čaje ohřáli, protože venku byla dost zima, a nakonec jsme si ukázali, jak pomoci zraněnému člověku a jak rozpoznat, jestli to jen nepředstírá. Jsem moc ráda, že jsem mohla s paní ředitelkou a ostatními dětmi na tuhle exkurzi.
Magdalena Brandová, 3. C
 
      
Centrum, které jsme navštívili, bylo rozděleno na čtyři části – vesmír, vývoj člověka, biologie člověka a rostliny. Nejvíce se mi líbila část o vesmíru. Před odjezdem do Plzně jsme navštívili obecní úřad Krsy a náves. Cestou jsme se střídali o 25 kilogramový batoh a přístroj na komunikaci. Výlet se mi moc líbil.            
Jan Jedlička, 4. B
 
Ve čtvrtek jsme jeli s paní ředitelkou naší školy na exkurzi do Krs, kde jsme navštívili zvláštní budovu, ve které byla spousta zajímavých věcí. Viděli jsme, jak se prali předchůdci člověka, jak se člověk vyvíjel, a ukázali nám i to, jak se vyvíjely planety. Předvedli nám speciální přístroj, ze kterého tekla voda a který byl poháněný elektřinou ze Slunce. Zkoušeli jsme si vojenské uniformy, ve vesnici jsme hledali dva tajemné body na mapě, učili jsme se dávat první pomoc. Zapalovali jsme oheň křesadlem a mohli jsme si i namalovat maskování na obličej. Exkurze se nám všem líbila.
Vítek Lindner, 2. B
 
 
Po příjezdu do Krs nás lektoři, kteří pracují v centru, rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina nejdříve zkoumala, jak se vyvíjel vesmír, planeta Země a na ní člověk, druhá skupina mezitím zkoumala přírodu kolem nás. Za půl hodiny jsme se vyměnili. Po svačině jsme šli ven. První skupina s vojákem zkoušela zapálit oheň křesadlem, druhá se byla podívat ve vesnici, kde jsme se učili poskytovat první pomoc. Většina z nás si vyzkoušela i neprůstřelnou vestu, která vážila 25 kg, nebo nést radiostanici na zádech.
 
Tomáš Lindner, 4. B
 
Při návštěvě Environmentálního centra Krsy jsme si povídali o tom, jak přežít v přírodě. Zkoušeli jsme si rozdělávat oheň křesadlem a maskovat se vojenskými barvami. Uvnitř budovy jsme si povídali o vesmíru. Dozvěděla jsem se, že planeta Pluto je trpasličí planeta. Nevěděla jsem, že Slunce je jedna velká hvězda. Také mě překvapilo, že když vidíme padat hvězdu, tak jde o veliký rozžhavený meteorit, který když letí, tak se pořádně rozžhaví, a když dopadá, tak se uhasí. Pak jsme byli v jiné místnosti a tam byly věci ve vitrínách. Viděli jsme narcis, který byl modře obarvený, protože byl v inkoustové vodě. Také jsme viděli kůži z hada. Exkurze v Krsech byla moc zajímavá a moc se mi líbila.
 
                                                                                                          Victoria Chmelíková, 3. B
 
Naučili jsme se dát první pomoc zraněnému. Víme, z čeho se vyvinul člověk. Známe světové strany: východ, západ, sever a jih.
Jullie Brejchová, 1. A
 
Nejvíce se mi líbil vývoj člověka. Dozvěděl jsem se tam, jak člověk přicházel k rozumu a jak se naučil používat kost jako zbraň. Pak si troufal i na větší živočichy, než je on sám. Dále se mi líbilo pozorování mikroskopem. Hezká byla hadí kůže.
Radim Kotlan, 1. B
 
    
 
Zpracovala: Mgr. Bc. Pavla Jedličková
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100