Informace školní družiny na školní rok 2018 – 2019

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme zákonné zástupce, že se blíží datum splatnosti úhrady za ŠD pro žáky přihlášené od 1. 9. 2019.

Hradí se částka 1500,- Kč na celý školní rok.

Číslo účtu školy je: 50133311/0100

Variabilní symbol je šestimístné číslo – narození dítěte

(den, měsíc, rok 10 02 08); do poznámky je nutné uvést příjmení žáka!

 

Poplatek musí být uhrazen nejpozději do

 10. 6. 2019

 

Žák bude přijat do družiny na základě přijaté platby na účet školy.

 

 

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100